Για ένα πιο δίκαιο μισθολόγιο των ιερέων
στις κοινότητες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Κύριε Διευθυντά,

Μετά μεγάλης τιμής και εκτιμήσεως ανανεώνω την συνδρομή μου, διότι μετά από πλέον 20 χρόνια θα είναι παράλογο να στερηθώ κάτι πολύτιμο εις την ζωήν.

Είναι γεγονός ότι ο «Ε.Κ.» δεν θεωρείται μόνον εφάμιλλος των καλυτέρων αθηναϊκών εφημερίδων, αλλά είναι ανώτερος διότι δεν είναι εφημερίδα ούτε της κυβερνήσεως ούτε της αντιπολιτεύσεως, αλλά είναι ανεξάρτητη εφημερίδα.

Κύριε Διευθυντά, με την επιλογή του νέου Αρχιεπισκόπου κ. Σπυρίδωνα, είσθε ο μόνος που πρέπει να αναλάβετε μιαν πρωτοβουλίαν όπως οι ιερείς μας να πληρώνονται δια μέσου της Αρχιεπισκοπής, διότι υπάρχει μεγάλη αδικία στο θέμα αυτό.

Ιερείς με πολλά χρόνια υπηρεσίας και πεπειραμένοι να υποφέρουν διότι έχουν την ατυχία να ευρίσκονται εις φτωχήν ενορίαν και άλλοι με ολίγα χρόνια υπηρεσίας ν' ανταμείβονται πλουσιοπάροχα διότι έχουν την τύχην να είναι εις πλούσιαν ενορίαν.

Με εξαιρετική τιμή και εκτίμηση

Ευάγγελος Πετράκος
Youngstown, Ohio
12/3/96

[ ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ - 17 Δεκεμβρίου 1996 ]